งานเปลี่ยนถุงกรองฝุ่น ประจำปี 2562

Uncategorized
Filter Bags หรือถุงกรองฝุ่น มีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ปี ควรทำการตรวจสอบก่อนที่จะขาด จะทำให้ฝุ่นรั่วออกไป ทำความเดือดร้อนกับผู้อยู่ใกล้เคียงได้ Read more >

งานเปลี่ยน Gear Coupling and Bearings

Uncategorized
Gear coupling เป็นอุปกรณ์ส่งกำลังจากมอเตอร์สู่พัดลมดูดฝุ่น แบบขับตรง สามารถรับแรงได้มากกว่าชนิดอื่นๆ สูญเสียกำลังน้อย แต่ให้ตัวได้น้อยกว่า ดังนั้น ศูนย์เพลา จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด การเยื้องศูนย์จะทำให้เกิดการสั่น การศึกหรอ และสูญเสียกำลังขับจากมอเตอร์ จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นด้วยจาระบีเฉพาะ และเปลี่ยนถ่ายทุกๆ 1 ปี Bearing หรือ ตลับลูกปืนใช้รองรับเพลาพัดลมในขณะที่หมุน ต้องตรวจสอบและเติมจาระบีทุกๆเดือน Read more >

EIA APPROVED

Uncategorized
ตัวอย่างเอกสารการออกแบบและรายการคำนวณระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (Dust Collector) เพื่อใช้ประกอบเอกสารการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการขยายโรงงาน พร้อมสามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อมลงนามรับรอง Read more >

Fan Cyclone

Uncategorized
งานรื้อและติดตั้งพัดลมหัวไซโคลน ไซโคลนทำหน้าที่แยกฝุ่นหนักออกจากลมที่เป่าด้วยพัดลมแรงดันสูง (High Pressure Fan) ผ่าน Sand Cooler เพื่อลดอุณหภูมิของทรายดำที่ใช้เป็นแบบทรายหล่อเหล็ก เนื่องจากไซโคลนมีแรงเสียดทานสูญเสียสูง ทำให้แรงดันสถิตย์ของพัดลมดูดฝุ่นด้านหลัง dust collector ไม่เพียงพอ จึงต้องติดตั้งพัดลมเพิ่มแรงดัน หรือ Booster Fan ที่ด้านบนของไซโคลน เพื่อช่วยส่งฝุ่นเข้าสู่ระบบท่อดูดของเครื่องกำจัดฝุ่น หรือ bag filter ใบพัดลมของเดิมที่สึกหรอ จากรูป จะเห็นได้ว่าใบพัดลมถูกฝุ่นเสียดสีจนสึกหรอไปมาก อีกทั้งพัดลมเดิมไม่สามารถหา Specification ได้ รู้แต่เพียงใช้มอเตอร์ขนาด 15 kW 4 poles เท่านั้น ในการเลือกขนาดพัดลมนั้น เราจำเป็นต้องทราบค่าตัวแปรอย่างน้อย 2 ตัว คือ ปริมาณลม (air volume flow rate) และ แรงดันสถิตย์ (static pressure) จากการวัดความเร็วลมที่ท่อทางเข้าและทางออกของไซโคลน โดยใช้ Pitot Tube เมื่อทราบขนาดท่อ เราก็สามารถคำนวณหาปริมาณลมได้ […] Read more >

Rotary air lock

Uncategorized
Rotary air lock ผลิตขึ้นจากเหล็กหล่อ (เหล็กเหนียวก็สามารถสั่งทำได้) เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในระบบกำจัดฝุ่น และระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลม ทำหน้าที่ป้องกันลมรั่วเข้าด้านใน ในขณะเดียวกันก็หมุนถ่ายฝุ่น หรือ วัตถุดิบ ออกมาด้านล่างด้วย Read more >

Industrial Fan

Uncategorized
พัดลมดูดฝุ่น แบบหอยโข่ง เป็นที่นิยมใช้กับเครื่องดักฝุ่น เพราะให้ประสิทธิภาพสูง สร้างลมและแรงดูดได้มาก มีใบพัดลมหลายแบบให้เลือกใช้ สำหรับพัดลมตัวนี้ จะเป็นแบบใบ Radial ซึ่งจะสร้างแรงดูดได้สูงมาก สำหรับระบบที่ต้องการปริมาณลมดูดปานกลาง แต่ต้องการแรงดูดสูง ลักษณะใบพัดจะเป็นใบแบบ open ซี่ใบเป็นแบบตรง มีความหนามาก สามารถสัมผัสกับฝุ่นได้โดยตรง สึกหรอช้า แต่ข้อเสียก็คือ น้ำหนักมาก ต้องใช้มอเตอร์ขนาดใหญ่ และมีเสียงดังมากในขณะทำงาน Read more >

Electrical Control Panel for Dust collector

Uncategorized
ตู้ควบคุมการทำงานของเครื่องดักฝุ่น ประกอบด้วย Start-Stop Fan motor Open-Close Fan damper Start-Stop Rotary air lock On-Off Electronic timer for jet pulse valves Differential pressure gage การทำงานมี 2 Modes คือ Auto and Manual โดยจะใช้ auto ในการทำงานปกติ ส่วน manual จะใช้ในการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์แต่ละตัว Auto Mode จะเริ่มการทำงานโดยกดปุ่ม start เพียงปุ่มเดียว เริ่มจาก start พัดลม เมื่อพัดลมหมุนที่ full speed แล้ว จะเปิด damper จากนั้น start rotary air lock และเปิดชุดควบคุม […] Read more >

ฝุ่นติดไฟกับการระเบิด

Uncategorized
การใช้งานเครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรองกับฝุ่นที่ติดไฟได้เอง หรือ self ignition dust เช่น ลิกไนท์ เป็นต้น ต้องติดตั้ง Explosion Disk เพื่อระบายแรงดันที่เกิดจากการระเบิดภายในตัวเครื่อง เมื่อฝุ่นติดไฟและลุกไหม้ จะช่วยลดความเสียหายกับตัวเครื่องลงได้ ขนาดและจำนวน Explosion Disk ต้องออกแบบ คำนวณ และทดสอบแรงระเบิดอย่างถูกต้อง ก่อนที่จะนำมาติดตั้ง นอกจากนั้น ตำแหน่งที่ระบายแรงดันออกจาก Explosion Disk ต้องเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีคนอยู่อาศัย รวมถึงสัตว์เลี้ยง เพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายจากแรงระเบิดที่ระบายออกมาผ่าน Explosion Disk Read more >

Canvas Expansion Joints

Uncategorized
ข้อต่ออ่อน หรือ flexible duct หรือ flexible joint หรือ expansion joint นิยมใช้เพื่อลดการถ่ายทอดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทำงานของพัดลมดูดฝุ่น ที่จะส่งต่อไปยังส่วนต่างๆของโครงสร้าง หรือ ท่อดูดฝุ่น หรือ เครื่องดักฝุ่น วิธีการติดตั้งข้อต่ออ่อน นิยมใช้หน้าแปลนกดทับแล้วยึดน็อตล็อคหน้าแปลนเข้าด้วยกัน ข้อต่ออ่อน มีทั้งแบบทรงกระบอก สี่เหลี่ยมผืนผ้า และสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยระยะห่างของหน้าแปลน ซึ่งก็คือ ความยาว หรือ ความสูงของข้อต่ออ่อน ควรจะมีค่าประมาณ 15-20 ซม Read more >