งานเปลี่ยนใบพัดลม 500 kW

ใบพัดลม เมื่อผ่านการใช้งานมานาน 10 ปี ย่อมสึกหรอจากความชื้น การถูกฝุ่นขัดสี ทำให้ใบพัดลมเสียหาย ใบพัดลมก็จะเริ่มสั่นมากขึ้นเรื่อยๆ ในระยะแรกๆยังสามารถทำ field balance หรือถ่วงใบพัดลมใหม่เพื่อลดการสั่นสะเทือนได้ แต่เมื่อการสึกหรอเพิ่มมากขึ้นการถ่วงใบพัดลมใหม่ทำได้ยากขึ้น คือ ไม่สามารถจะทำให้ค่าการสั่นสะเทือนต่ำลงได้ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนใบพัดลมใหม่

งานเปลี่ยนถุงกรองฝุ่น ประจำปี 2562

Filter Bags หรือถุงกรองฝุ่น มีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ปี ควรทำการตรวจสอบก่อนที่จะขาด จะทำให้ฝุ่นรั่วออกไป ทำความเดือดร้อนกับผู้อยู่ใกล้เคียงได้

งานเปลี่ยน Gear Coupling and Bearings

Gear coupling เป็นอุปกรณ์ส่งกำลังจากมอเตอร์สู่พัดลมดูดฝุ่น แบบขับตรง สามารถรับแรงได้มากกว่าชนิดอื่นๆ สูญเสียกำลังน้อย แต่ให้ตัวได้น้อยกว่า ดังนั้น ศูนย์เพลา จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด การเยื้องศูนย์จะทำให้เกิดการสั่น การศึกหรอ และสูญเสียกำลังขับจากมอเตอร์ จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นด้วยจาระบีเฉพาะ และเปลี่ยนถ่ายทุกๆ 1 ปี Bearing หรือ ตลับลูกปืนใช้รองรับเพลาพัดลมในขณะที่หมุน ต้องตรวจสอบและเติมจาระบีทุกๆเดือน

EIA APPROVED

ตัวอย่างเอกสารการออกแบบและรายการคำนวณระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (Dust Collector) เพื่อใช้ประกอบเอกสารการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการขยายโรงงาน พร้อมสามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อมลงนามรับรอง

Fan Cyclone

งานรื้อและติดตั้งพัดลมหัวไซโคลน ไซโคลนทำหน้าที่แยกฝุ่นหนักออกจากลมที่เป่าด้วยพัดลมแรงดันสูง (High Pressure Fan) ผ่าน Sand Cooler เพื่อลดอุณหภูมิของทรายดำที่ใช้เป็นแบบทรายหล่อเหล็ก เนื่องจากไซโคลนมีแรงเสียดทานสูญเสียสูง ทำให้แรงดันสถิตย์ของพัดลมดูดฝุ่นด้านหลัง dust collector ไม่เพียงพอ จึงต้องติดตั้งพัดลมเพิ่มแรงดัน หรือ Booster Fan ที่ด้านบนของไซโคลน เพื่อช่วยส่งฝุ่นเข้าสู่ระบบท่อดูดของเครื่องกำจัดฝุ่น หรือ bag […]

Rotary air lock

Rotary air lock ผลิตขึ้นจากเหล็กหล่อ (เหล็กเหนียวก็สามารถสั่งทำได้) เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในระบบกำจัดฝุ่น และระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลม ทำหน้าที่ป้องกันลมรั่วเข้าด้านใน ในขณะเดียวกันก็หมุนถ่ายฝุ่น หรือ วัตถุดิบ ออกมาด้านล่างด้วย

Industrial Fan

พัดลมดูดฝุ่น แบบหอยโข่ง เป็นที่นิยมใช้กับเครื่องดักฝุ่น เพราะให้ประสิทธิภาพสูง สร้างลมและแรงดูดได้มาก มีใบพัดลมหลายแบบให้เลือกใช้ สำหรับพัดลมตัวนี้ จะเป็นแบบใบ Radial ซึ่งจะสร้างแรงดูดได้สูงมาก สำหรับระบบที่ต้องการปริมาณลมดูดปานกลาง แต่ต้องการแรงดูดสูง ลักษณะใบพัดจะเป็นใบแบบ open ซี่ใบเป็นแบบตรง มีความหนามาก สามารถสัมผัสกับฝุ่นได้โดยตรง สึกหรอช้า แต่ข้อเสียก็คือ น้ำหนักมาก ต้องใช้มอเตอร์ขนาดใหญ่ และมีเสียงดังมากในขณะทำงาน

ฝุ่นติดไฟกับการระเบิด

การใช้งานเครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรองกับฝุ่นที่ติดไฟได้เอง หรือ self ignition dust เช่น ลิกไนท์ เป็นต้น ต้องติดตั้ง Explosion Disk เพื่อระบายแรงดันที่เกิดจากการระเบิดภายในตัวเครื่อง เมื่อฝุ่นติดไฟและลุกไหม้ จะช่วยลดความเสียหายกับตัวเครื่องลงได้ ขนาดและจำนวน Explosion Disk ต้องออกแบบ คำนวณ และทดสอบแรงระเบิดอย่างถูกต้อง ก่อนที่จะนำมาติดตั้ง นอกจากนั้น […]

High Temperature Fabric Expansion Joint

สำหรับงานที่อุณหภูมิสูงๆ แต่ไม่เกิน 200 องศาเซลเซีส เราสามารถตัดเย็บ Expansion Joint ได้ โดยเปลี่ยนวัสดุจากผ้าใบมาเป็นใยแก้ว และ Nomex แทน