งานเปลี่ยนถุงกรองฝุ่น 11-13 เม.ย. 64

อายุการใช้งานถุงกรองฝุ่น : 3 ปี Spec ถุงกรองฝุ่น : PE500+CS17 ชนิดของฝุ่น : ทรายดำ ลักษณะฝุ่น : ฝุ่นหยาบ มีความชื้นสูง เมื่อแห้งจะแข็งเป็นก้อน ทุบแตก อุณหภูมิขณะใช้งาน : น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส […]

งานเปลี่ยนถุงกรองฝุ่น ประจำปี 2562

Filter Bags หรือถุงกรองฝุ่น มีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ปี ควรทำการตรวจสอบก่อนที่จะขาด จะทำให้ฝุ่นรั่วออกไป ทำความเดือดร้อนกับผู้อยู่ใกล้เคียงได้

Filter Bags Replacement

งานเปลี่ยนถุงกรองฝุ่น เป็นงานที่เหนื่อยและสกปรก เนื่องจากต้องทำงานกลางภายใต้สภาพอากาศที่ร้อนจัดและสัมผัสกับฝุ่นที่ฟุ้งกระจายเป็นจำนวนมากในระหว่างการถอดถุงและตะแกรงฝุ่นออก ผู้ปฎิบัติงานจำเป็นต้องสวมชุดและหน้ากากป้องกันฝุ่นเพื่อป้องกัน ทางบริษัทฯ มีบริการเปลี่ยนถุงกรองฝุ่นให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการที่พนักงานของลูกค้าต้องมาดำเนินการเอง เนื่องจากทีมงานของทางบริษัทฯ มีต้นทุนในการทำงานที่ต่ำกว่า โดยค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนขึ้นอยู่กับจำนวนถุงกรองฝุ่นเป็นหลัก ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ ใบละ 200 – 500 บาท Remove Blow Tubes Replace Filters Finish