งานเปลี่ยนถุงกรองฝุ่น 11-13 เม.ย. 64

อายุการใช้งานถุงกรองฝุ่น : 3 ปี

Spec ถุงกรองฝุ่น : PE500+CS17

ชนิดของฝุ่น : ทรายดำ

ลักษณะฝุ่น : ฝุ่นหยาบ มีความชื้นสูง เมื่อแห้งจะแข็งเป็นก้อน ทุบแตก

อุณหภูมิขณะใช้งาน : น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส

มีถุงกรองฝุ่นขาด สังเกตจากมีฝุ่นกองอยู่ด้านบน cell plate รอบๆปากตะแกรง และบริเวณช่องทางออกลมดูด ถุงกรองฝุ่นมีสภาพเปื่อยบริเวณปากถุงและตันเนื้อผ้ากรองดำสนิท

ตะแกรงถุงกรองฝุ่น ผิวกัลวาไนท์ทีเคลือบไว้หลุดร่อนออกเกือบหมดแล้ว ลวดเหล็กก็จะเริ่มเป็นสนิมแล้วก็ชำรุด พบตะแกรงหักงอเนื่องจากการใช้งาน 17 ตัว จาก 450 ตัว

ถุงกรองฝุ่นใหม่