Industrial Fan

พัดลมดูดฝุ่น แบบหอยโข่ง เป็นที่นิยมใช้กับเครื่องดักฝุ่น เพราะให้ประสิทธิภาพสูง สร้างลมและแรงดูดได้มาก มีใบพัดลมหลายแบบให้เลือกใช้

สำหรับพัดลมตัวนี้ จะเป็นแบบใบ Radial ซึ่งจะสร้างแรงดูดได้สูงมาก สำหรับระบบที่ต้องการปริมาณลมดูดปานกลาง แต่ต้องการแรงดูดสูง ลักษณะใบพัดจะเป็นใบแบบ open ซี่ใบเป็นแบบตรง มีความหนามาก สามารถสัมผัสกับฝุ่นได้โดยตรง สึกหรอช้า แต่ข้อเสียก็คือ น้ำหนักมาก ต้องใช้มอเตอร์ขนาดใหญ่ และมีเสียงดังมากในขณะทำงาน