งานเปลี่ยน Gear Coupling and Bearings

Gear coupling เป็นอุปกรณ์ส่งกำลังจากมอเตอร์สู่พัดลมดูดฝุ่น แบบขับตรง สามารถรับแรงได้มากกว่าชนิดอื่นๆ สูญเสียกำลังน้อย แต่ให้ตัวได้น้อยกว่า ดังนั้น ศูนย์เพลา จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด การเยื้องศูนย์จะทำให้เกิดการสั่น การศึกหรอ และสูญเสียกำลังขับจากมอเตอร์ จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นด้วยจาระบีเฉพาะ และเปลี่ยนถ่ายทุกๆ 1 ปี

Bearing หรือ ตลับลูกปืนใช้รองรับเพลาพัดลมในขณะที่หมุน ต้องตรวจสอบและเติมจาระบีทุกๆเดือน