Canvas Expansion Joints

ข้อต่ออ่อน หรือ flexible duct หรือ flexible joint หรือ expansion joint นิยมใช้เพื่อลดการถ่ายทอดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทำงานของพัดลมดูดฝุ่น ที่จะส่งต่อไปยังส่วนต่างๆของโครงสร้าง หรือ ท่อดูดฝุ่น หรือ เครื่องดักฝุ่น วิธีการติดตั้งข้อต่ออ่อน นิยมใช้หน้าแปลนกดทับแล้วยึดน็อตล็อคหน้าแปลนเข้าด้วยกัน

ข้อต่ออ่อน มีทั้งแบบทรงกระบอก สี่เหลี่ยมผืนผ้า และสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยระยะห่างของหน้าแปลน ซึ่งก็คือ ความยาว หรือ ความสูงของข้อต่ออ่อน ควรจะมีค่าประมาณ 15-20 ซม