ฝุ่นติดไฟกับการระเบิด

การใช้งานเครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรองกับฝุ่นที่ติดไฟได้เอง หรือ self ignition dust เช่น ลิกไนท์ เป็นต้น ต้องติดตั้ง Explosion Disk เพื่อระบายแรงดันที่เกิดจากการระเบิดภายในตัวเครื่อง เมื่อฝุ่นติดไฟและลุกไหม้ จะช่วยลดความเสียหายกับตัวเครื่องลงได้ ขนาดและจำนวน Explosion Disk ต้องออกแบบ คำนวณ และทดสอบแรงระเบิดอย่างถูกต้อง ก่อนที่จะนำมาติดตั้ง นอกจากนั้น ตำแหน่งที่ระบายแรงดันออกจาก Explosion Disk ต้องเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีคนอยู่อาศัย รวมถึงสัตว์เลี้ยง เพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายจากแรงระเบิดที่ระบายออกมาผ่าน Explosion Disk