งานเปลี่ยน Fan Expansion Joints 19-23 เม.ย. 64

อายุการใช้งาน 5 ปี

วัสดุ ใยแก้วเคลือบเทฟลอน