งานเปลี่ยนถุงกรองฝุ่น 19-23 เม.ย. 64

อายุกรใช้งานถุงกรองฝุ่น 16 เดือน ฝุ่นสแลกจากการหลอมเล็ก