งานตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์

การส่งกำลังแบบต่อตรงจากเพลามอเตอร์สู่เพลาพัดลมโดยตรงผ่านอุปกรณ์ส่งกำลัง หรือ Gear Coupling ต้องทำการตั้งศูนย์เพลาเพื่อให้เพลามอเตอร์และเพลาพัดลมอยู่ในแนวระดับเดียวกัน และแกนเพลาไม่เอียง ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ใช้เลเซอร์ในการตั้งศูนย์เพลา มีความแม่นยำสูงและรวดเร็ว