งานเปลี่ยนท่อดูดฝุ่นอาคารสแลก

ท่อดูดฝุ่นที่ผลิตขึ้นจากวัสดุที่เป็นเหล็กแผ่นรีดร้อน เมื่อนำมาใช้งานกับฝุ่นที่มีความชื้น เมื่อใช้งานไปเป็นระยะเวลาประมาณ 5-6 ปี จะเริ่มผุจนผนังท่อทะลุแแกมาด้านนอกแล้วขยายใหญ่ออกเป็นวงกว้าง ทำให้มีอากาศจากภายนอกรั่วเข้าไปด้านในท่อได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดูดฝุ่นลดลง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนท่อดูดใหม่