Pulse valves Controller

Pulse valves controller เป็นแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์ที่ถูกออแบบมาเพื่อควบคุมการทำงานของวาล์วเป่าฝุ่น (Pulse Valve) ให้ทำงานเป็น Sequence เริ่มจากวาล์วตัวที่ 1 ทำงาน เรียงลำดับไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงวาล์วตัวสุดท้าย แล้วกลับมาเริ่มต้นที่วาล์วตัวที่ 1 อีกครั้ง สามารถตั้งระยะห่างระหว่างวาล์วตัวที่ 1 และ ตัวถัดไปได้ ตั้งแต่ 1-1000 sec นอกจากนั้น ยังสามารถตั้งเวลาเปิดปิดวาล์วได้ตั้งแต่ 30-1000 msec