งานตรวจสอบเครื่องกำจัดฝุ่น

โครงสร้างเครื่องกำจัดฝุ่น (Dust Collector) ส่วนใหญ่สร้างจากเหล็ก เมื่อใช้งานที่มีความชื้นก็มักจะเกิดสนิมแล้วก็ผุเสียหาย