Air Devices Efficiency

คำถามที่พบได้บ่อยครั้งเมื่อต้องเลือกใช้เครื่องกำจัดฝุ่น คือ จะใช้แบบไหนถึงจะเหมาะกับงานของเรา เงินลงทุนมากหรือน้อย แล้วประสิทธิภาพที่ได้เป็นอย่างไร

ทางบริษัทฯ จึงนำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของเครื่องกำจัดฝุ่นแบบต่างๆ มาลงไว้ให้ดูกันครับ

air devices

ทางบริษัทฯ ให้บริการออกแบบ สร้างและติดตั้ง ในส่วนของไซโคลน (Cyclone) เครื่องกำจัดฝุ่นแบบถุงกรองฝุ่น (Bag Filter) และแบบสเปร์ยน้ำ (Wet Scrubber) ส่วน ESP หรือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator) นั้นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ยังไม่มีการผลิตในประเทศ หรือทำได้ก็เพียง Housing เท่านั้น