งานเปลี่ยน Fan Expansion Joints 19-23 เม.ย. 64

อายุการใช้งาน 5 ปี

วัสดุ ใยแก้วเคลือบเทฟลอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *