งานเปลี่ยนใบพัดลม 500 kW

ใบพัดลม เมื่อผ่านการใช้งานมานาน 10 ปี ย่อมสึกหรอจากความชื้น การถูกฝุ่นขัดสี ทำให้ใบพัดลมเสียหาย ใบพัดลมก็จะเริ่มสั่นมากขึ้นเรื่อยๆ ในระยะแรกๆยังสามารถทำ field balance หรือถ่วงใบพัดลมใหม่เพื่อลดการสั่นสะเทือนได้ แต่เมื่อการสึกหรอเพิ่มมากขึ้นการถ่วงใบพัดลมใหม่ทำได้ยากขึ้น คือ ไม่สามารถจะทำให้ค่าการสั่นสะเทือนต่ำลงได้ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนใบพัดลมใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *