งานเปลี่ยนถุงกรองฝุ่น 19-23 เม.ย. 64

อายุกรใช้งานถุงกรองฝุ่น 16 เดือน ฝุ่นสแลกจากการหลอมเล็ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *