งานเปลี่ยนถุงกรองฝุ่น ประจำปี 2562

Filter Bags หรือถุงกรองฝุ่น มีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ปี ควรทำการตรวจสอบก่อนที่จะขาด จะทำให้ฝุ่นรั่วออกไป ทำความเดือดร้อนกับผู้อยู่ใกล้เคียงได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *